ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีแรงจูงใจ และปฎิบัติการในเชิงรุก

ที่ปรึกษาด้านสุขอนามัยของเรามีการฝึกอบรมเพื่อสามารถให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ และช่วยให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมสารจุลลินทรีย์ กับประสบการณ์ของเราที่มีมามากกว่า 50 ปี, เราสามารถให้การฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงกับผู้ใช้ของเราได้

Productionทีมฝ่ายผลิตของเราตรวจสอบคุณสมบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทุกๆป้าย อยู่ภายใต้การควบคุมภายใน และการวิเคราะห์จากห้องปฎิบัติการภายนอก ตัวอย่างของการผลิตทุกผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปติดตามวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Chercheurs
เราดำเนินการวิจัยและการพัฒนาของเราและการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป ทั้งหมดของการทดสอบและการตรวจสอบของเราจะดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม